K posledním velkým záplavám došlo v roce 1998 po extrémních srážkách, ke kterým došlo z 22. 7. Na 23. 7. 1998. Při této povodni byl zatopen sad u č. p. 55 a studna. 8. 6. 1999 při přívalovém dešti došlo ke stejně významné povodni. K nejhorší události došlo v červenci 1965, vlivem přívalového deště. Za následné povodně došlo k protržení koupaliště, podemletí cesty u č. p. 85 a i níže. Dále bylo zatopeno přízemí rodinných domků u Hejzlarových v č. p. 55, u Černých v č. p. 49 a u Hubálků v č. p. 62.