Obec Otnice leží 11 km jihozápadně od ORP Slavkov u Brna, 216 m nad mořem, v jihovýchodním výběžku pahorkatiny Ždánického lesa, v údolí po obou stranách Otnického potoka, do kterého se u obce vlévá potok Bošovický a Lovčický. Nejvyšší bod je kopec Strážka ve výšce 266 metrů nad mořem. Rozloha katastru je 860 ha. V obci je Základní škola a Mateřská škola, bylo zbudováno hřiště a tělocvična. Vodovodní řád je veden po celé obci ze zdroje Opatovické přehrady, v obci je vytvořena kanalizační síť a obec je plně plynofikována od r. 1997. Obec Otnice je členem Dobrovolného svazku obcí Ždánického lesa a Politaví.

Obcí protéká potok Otnický potok, který je ve správě státního podniku Povodí Moravy. V zastavěné části obce se do něj vlévají ještě Lovčický a Bošovický potok. Otnický potok se pak vlévá do Litavy. V obci se nachází dvě vodní nádrže, z toho jedna vodní nádrž se nachází v bezprostřední blízkosti rodinných domů.