Na základě zkušeností z minulých let obec Otnice velice dobře udržuje koryta svých toků. Lze říci, že koryta jsou kapacitní, udržovaná a na některých místech je dokonce vybudovaná kanalizační síť ukončená zpětnými klapkami. Nicméně ohrožení může přijít se stejnou pravděpodobností od všech tří toků, které se v Otnici nacházejí (Otnický, Bošovický a Lovčický potok). Zejména, pokud by došlo k naplnění všech tří koryt, mohlo by dojít s velkou pravděpodobností k rozlivu v oblasti komunikace Chaloupky a pomocné komunikace na druhém břehu.