Polevsko je stará sklářská obec s přibližně 360 obyvateli v okrese Česká Lípa, v jižní části Lužických hor, severně od Nového Boru, v nadmořské výšce 490 metrů. Katastrální výměra obce činí 4,44 km2. Obec je podhorského charakteru a leží v kopcovitém terénu, uprostřed lesů a vrchů. V okolí leží Polevský vrch, který má nadmořskou výšku 626 m n. m., nejdominantnější je nedaleký kopec Klíč s výškou 759 m. Polevsko se nachází v CHKO Lužické hory. Nejbližší železniční spojení je ve 4 km vzdáleném Novém Boru. Do obce zajíždí spoje ČSAD Česká Lípa.

Polevskem protéká  Šporka, jde o potok patřící do povodí Ploučnice na severu Čech, v Zákupské pahorkatině. Celý jeho tok se nalézá v okrese Česká Lípa. Pramení v nadmořské výšce 517 m pod Lužickými horami severně od zastavěné části obce Polevsko, proteče zastavěnou částí obce, pojme několik menších pravostranných a levostranných vodotečí. Opustí Polevsko a teče převážně na jih a po 21,4 km končí jako pravostranný přítok Ploučnice u České Lípy.

Na katastrálním území obce se nachází několik malých vodních děl. Tato vodní díla jsou možným ohrožením obce zvláštní povodní.

Pro účely povodňového plánu bylo využito mapových podkladů ze serverů Vodohospodářský portál a Mapy. cz.