Skalice u České Lípy je obec v okrese Česká Lípa. Obec se nachází 1 km jihozápadně od Nového Boru, 7 km severně od České Lípy, v Ralské pahorkatině, na samé východní hranici CHKO České středohoří, v údolí potoka Šporka. Rozkládá se podél silnic, délka obce je 4,5 km. Nad obcí jsou dva dominantní kopce, Chotovický vrch (498 m. n. m.) a Skalický vrch (484 m. n. m.). Právě Skalický vrch je velmi zajímavou přírodní památkou. V průběhu posledních 2 století zde probíhala těžba pískovce a tím vznikl podzemní labyrint s mnoha sály. Dnes je tato oblast registrovanou „Evropsky významnou lokalitou" pro výskyt a přezimování netopýrů. V obci žije přibližně 1230 obyvatel. Katastrální výměra obce činí 11,54 km2.

Obcí protéká Skalický potok, jehož pramen najdeme nad sousední obcí Okrouhlá, je významnějším pravostranným přítokem Šporky. Šporka je malý vodní tok, jde o potok patřící do povodí Ploučnice na severu Čech, v Zákupské pahorkatině. Celý jeho tok se nalézá v okrese Česká Lípa. Pramení pod Lužickými horami poblíž obce Polevsko a po 21,4 km končí v Labi jako pravostranný přítok Ploučnice u České Lípy. Plocha povodí činí 70,1 km2. V západní části obce najdeme řadu bezejmenných vodotečí.

Na katastrálním území obce se nachází několik malých vodních děl. Tato vodní díla jsou možným ohrožením obce zvláštní povodní.

Pro účely povodňového plánu bylo využito mapových podkladů ze serverů Vodohospodářský portál a Mapy. cz.