Vroutek se nachází jižně od Podbořan, v okrese Louny, v Ústeckém kraji. V obci žije asi 2000 obyvatel. Leží vnadmořské výšce 332 m n. m, katastrální výměra obce je 52,72 km2. Části obce se nazývají Lužec, Mlýnce, Mukoděly, Skytaly, Vesce, Vidhostice a Vrbička.

Katastrálním územím protéká několik potoků a to: Mlýnecký protéká částí Mlýnce, Vesce, Vidhostice a vlévá se Vidhostické nádrže. Vrbičský protéká částí Vrbička, Drahonický se vlévá do Mlýneckého potoka, dále Podhora a Blšanka.

Přímo ve Vroutku se nachází Máslový rybník. Tímto rybníkem protéká potok Podhora, ten se za obcí vlévá do Kryrského rybníka. Dále se v obci nachází Nebeský rybník. Asi 1,5 km jižně od Vidhostic se rozkládá Vidhostická průtočná vodní nádrž. Pod Skytalským vrchem se nalézá Skytalská nádrž. Vodohospodářsky významný tok Blšanka pramení ve výšce 675 m n. m Blšanka pramení v Doupovských horách na území vojenského újezdu Hradiště ve výšce 685 m. Dolní tok Blšanky je široký 5-10 m, má hlinitopísčité dno. Vysoké svislé hlinité břehy, jsou doprovázené pásem vzrostlé vegetace. Ústí zprava do Ohře u Trnovan v nadmořské výšce 193 m n. m. Plocha povodí Blšanky činí 482,5 km2, z toho potoka Podhora 23,065 km2. Průměrný průtok Blšanky u ústí do Ohře činí 1,63 m3 s-1. Délku toku činí 49 km. Územím dále protéká několik toků. Vrbičkou protéká Vrbičský potok vlévající se do Mlýneckého potoka, protékajícího vsí Skytaly a obcí Vesce. Mlýnecký potok dále protéká obcí Vidhostice do zavlažovací nádrže Vidhostice, ze které voda odtéká do Blšanky. Vroutkem protéká Podhora, která se také vlévá do Blšanky, která odvádí vodu z území do Ohře.

Na katastrálním území obce se nachází několik malých vodních děl. Tato vodní díla jsou možným ohrožením obce zvláštní povodní.

Pro účely povodňového plánu bylo využito mapových podkladů ze serverů Vodohospodářský portál a Mapy.cz.