Seznam
Název:
Rokytnice n.J.-soutok Huťského potoka pod kostelem
Kategorie:
C
Identifikátor:
OBC577456_04
Provozovatel:
Město Rokytnice nad Jizerou
Akt. data na webu provoz.:
https://www.povodnovyportal.cz/admin/cidla/detail/168
Vodní tok:
10185592 - Huťský p.
Obec:
Rokytnice nad Jizerou
Fotografie profilu:
Popis umístění:
-
Evidenční list:
Evidenční list HP kat C - Rokytnice nad Jizerou 4
Plocha povodí:
-
Hydrologické pořadí:
-
Poloha:
Otevřít v mapovém prohlížeči
Prům. roční stav:
-
Prům. roční průtok:
-
Konstanta A:
-
Konstanta B:
-
Nejvyšší stavy:
-
N-leté průtoky (m3/s):
Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100
- - - - - - -
SPA:
I. bdělost II. pohotovost III. ohrožení
Stav (cm) 60 80 115
Poznámka:
27.9.2016 přejmenování: HP - Rokytnice nad Jizerou 4
Další informace v systému POVIS

Aktuální stav

Rokytnice n.J. - U kostela - hladina
SPA 1SPA 2SPA 3
60 cm80 cm115 cm