Obec Benešov u Semil se nachází v okrese Semily, v Libereckém Kraji. Žije zde okolo 870-ti obyvatel. Obec Benešov se rozkálá na jižním svahu Benešovského vrchu 567 m n . m. Řeka Jizera tu kopíruje celou jižní hranici katastrálního území obce, do níž se vlévá šest Benešovských potoků. Ty protékají roklinami, kdy vytvářejí malé vodopády, dále strmé až skalnaté břehy zvedající se od Jizery. Z geologického hlediska jsou velmi významné sesuvy a území je definováno jako „sesuvné území". Území obce patří mezi významné mineralogické lokality v oblasti Geoparku Český ráj.

Na území obce se nachází vodní díla, splavy, která představují riziko vzniku zvláštní povodně. Benešov u Semil je zahrnut do databáze Rizikového území při přívalových srážkách - v ČR jako územním potencionálem vzniku lokální přívalové povodně při intenzivních deštích. Vzniklé rizika mohou přinášet svahové pochody směrující podél komunikací i po nich. Při nasycení půdy je ohrožující potencionál velmi vysoký.

Obec Benešov u Semil se člení na 4 základní sídelní jednotky – Benešov, Hradiště, Pod Mošnou a Podolí.