Citace z článku ČTK (Česká tisková kancelář z 2.3.2012)

Benešov u Semil - v r. 2012 s příchodem oblevy řeka Jizera obci zahrozila. Na dlouhých pět dní ucpaly ledové kry na několika místech její koryto v úseku od Dolní Sytové po Semily. Voda si proto našla cestu jinudy – většinou přes okolní louky a zahrady. Vzniklou situací se zabývaly povodňové komise obcí Háje nad Jizerou, Benešova u Semil a města Semil. Po dlouhotrvajících silných mrazech voda v tocích zamrzla, síla ledu dosáhla místy až 70 cm. Po oteplení a dešťových srážkách se zvýšil průtok vody, rozlámal ledovou pokrývku a odstartoval chod ledů. V těch místech vodních toků, kde dochází ke snížení rychlosti vody, např. v nadjezích, se ledové kry nakupily a vytvořily ledovou zácpu. Vzniklou situaci pomáhala řešit i povodňová komise Libereckého kraje ve spolupráci se Záchranným útvarem HZS ČR v Hlučíně, který disponuje speciální jednotkou, včetně střelmistrů. Ti provedli několik odstřelů ledových ker. Vzhledem k blízkosti rodinných domů však bylo možné použít jen malé množství trhaviny, takže požadovaný efekt nenastal.

Správce toku, Povodí Labe s.p., proto povolal další speciální techniku – stroj Caterpillar CAT 325 C s 20 m dlouhým ramenem pro bourací práce. Teprve tomu se následující odpoledne podařilo uvolnit první ledový nápěch. Další den se vlivem vyšších teplot a zvýšenému průtoku všechny zbývající ledové nápěchy rozrušily a ledové kry vodní proud odnesl bez větších problémů.