Mapa kritických míst rozdělená podle oblastí: Benešov u Semil - Muchov , Podolí.

Oblast 1:

V oblasti Muchova není sice evidován žádný tok, nicméně jsou zde strouhy, které odvádějí dešťové srážky, zaplavují komunikaci a následně tečou přes pozemky. Situace je doprovázená bahnotoky

Oblast 2 PP Jizery ř.km 114,0 č. 3:

Pro tuto oblast jsou nutné kontroly propustků pod komunikací a to hlavně komunikace na Muchov, protože tako komunikace může být zaplavována.

Oblast 3 PP Jizery ř.km 113,5 č. 2 podolí:

Oblast 4

Zde je velmi vážnou komplikací zatrubnění tohoto přítoku s tím, že jeho rozvodnění ohrožuje nemovitost č.p. 44 a následně teče přes hlavní komunikaci.