Boharyně je obec v okrese Hradec Králové vzdálená 15 km západně od Hradce Králové. Leží na severním okraji Polabské nížiny v nadmořské výšce 250 m, má rozlohu 1164 ha a protéká jí říčka Bystřice. Je zde registrováno celkem 594 obyvatel. Z celkové výměry obce 1164 ha připadá 1003 ha na zemědělskou půdu. U Boharyně leží zbytky ovocných sadů (nyní 11 ha), které se v této oblasti dříve rozkládaly na mnohem větší ploše. Obec Boharyně sestává z pěti místních částí: Boharyně, Homyle, Trnava, Zvíkov a Budín.

Obcí protéká Bystřice a jedná se o levostranný, největší přítok řeky Cidliny v Královéhradeckém kraji. Délka toku činí 62,7 km. Plocha povodí měří 379,2 km². Řeka Bystřice pramení u Vidonic zhruba 10 kilometrů východně od Nové Paky v nadmořské výšce 481,4 m. Na horním a středním toku teče převážně k jihu až k jihovýchodu. Protéká Miletínem, Rohoznicí, Jeřicemi, Mokrovousy, Nechanicemi, Kunčicemi a Boharyní. V Boharyni proteče východní částí katastrálního území obce, dále pokračuje jižním směrem do Puchlovic. Na katastrálním území obce Boharyně se nachází také Radostovský potok, který přitéká ze sousedního Radostova a vlévá se z levé strany do Bystřice, a dále nemalé množství drobných vodotečí a odvodňovacích zařízení.