Z hlediska povodňové problematiky lze v obci Boharyně identifikovat několik zdrojů ohrožení.

V první řadě je to přirozená povodeň způsobená intenzivními nebo dlouhotrvajícími srážkami na zkoumaném území nebo po tocích výše. Bystřice má v obci nepříliš hluboké koryto a její vybřežení a následná povodeň je pro obec nejvýznamnějším zdrojem ohrožení. Přirozená povodeň dále hrozí na Radostovském potoce (tok ohrožuje jen malé množství objektů, avšak ovlivňuje stav na toku Bystřice, do něhož se vlévá) a částečně také na mlýnském náhonu (zde ale pouze v důsledku nefunkčnosti stavidel po toku výše nad obcí nebo při nevhodné manipulaci na tomto zařízení).

Dále se v obci mohou místy objevit svahové splachy či splachy po komunikacích v případě velmi intenzivních přívalových srážek (části Boharyně a Homyle).

Riziko vzniku zvláštní povodně je na území obce Boharyně zanedbatelné.

Rychlé odkazy:     Vodní plochy a nádrže      Místa omezující odtok       Bleskové povodně           Historické zkušenosti s povodněmi