V obci Boharyně nejsou povodně ničím neobvyklým – z historických zkušeností stejně jako z průzkumu terénu je patrné, že rozliv toků, zejména Bystřice, může být způsoben napřímením toku a tedy tendencím vodních toků navrátit se do svých původních koryt – to nejspíše způsobuje rozliv Bystřice na levý břeh (zde je původní koryto). Na svém pravém břehu se tok tlačí do tzv. mlýnského náhonu a níže položených lokalit v blízkosti toku.

Poslední větší povodeň postihla Boharyni na Hradecku v červnu 2013 po vydatném dešti nezávisle na sobě dvakrát – poprvé došlo ke zvýšení hladiny Bystřice a dále k bleskovému navýšení Radostovského potoka a ohrožení přilehlých lokalit a při druhé situaci se rozsáhle rozvodnila Bystřice. K výrazným škodám na majetku však nedošlo. Hasiči vyjeli k záchraně několika hospodářských zvířat, která byla ve vodě. Skot před příjezdem hasičů zachránili místní zemědělci.