Obec Brusné leží ve Zlínském kraji a je součástí okresu Kroměříž, ORP Bystřice pod Hostýnem. Obec má katastrální výměru 817 ha a téměř 370 obyvatel. Z jedné strany se vypíná neveliký ostroh vrcholného hřbetu Barvínku, kde ve výšce 556 metrů nad mořem můžeme nalézt trosky zříceniny hradu Křídlo a z druhé strany je obec chráněna zalesněným vrchem Břestek. První zmínka o obci je zaznamenána v roce 1358. Rozprostírá se v malebné krajině na samém úpatí Hostýnských vrchů v nadmořské výšce 323 metrů, asi 4 km jižně od města Bystřice pod Hostýnem, v bezprostřední blízkosti Svatého Hostýna.

Obcí protéká říčka Brusenka, jež je pravý přítok Rusavy, která se nachází v jihozápadní části obce. Brusenka pramení v obci Slavkov pod Hostýnem a je dlouhá 3,5 km. Proteče obcí a v zastavěné části Brusné se vlévá do říčky Rusavy. Správcem toku jsou Lesy ČR, s. p.

Říčka Rusava pramení v Hostýnských vrších mezi Holým vrchem (715 m) a hlavním hřebenem v blízkosti hlavní turistické trasy, vedoucí z Tesáku na Hostýn. Už bez sevření vyšších vrchů dále Rusava protéká obcemi Brusné a Chomýž, pod Hlinskem pod Hostýnem se její tok, mířící dosud severovýchodním směrem stáčí k západu. Pod Hulínem napájí velikou soustavu Záhlinických rybníků a zbytky jejích vod končí v řece Moravě. Jejím správcem jsou od pramene přes Brusné až po obec Dobrotice Lesy ČR, s.p.. Od Dobrotic po soutok s Moravou je jejím správcem Povodí Moravy s.p

Na katastrálním území obce se nachází několik malých vodních děl. Tato vodní díla jsou možným ohrožením obce zvláštní povodní.

Pro účely povodňového plánu bylo využito mapových podkladů ze serverů Vodohospodářský portál a Mapy. cz.