Hlavními zdroji povodňového ohrožení v obci Brusné jsou vodní toky – Rusava a Brusenka se svými přítoky. Přirozené povodně na obou těchto tocích ohrožují zastavěné území obce, místní komunikace i samotné obytné objekty.

Rusava tekoucí z jihovýchodu tvoří částečně přirozenou hranici mezi katastry a sledované zastavěné území, kde hrozí povodeň, lemuje z jihu.

Brusenka protéká obcí od SV k JZ v bezprostřední blízkosti sídel, mírně meandruje, několikrát podtéká komunikace v obci a jako pravostranný přítok se vlévá do Rusavy.

Dalšími potenciálním zdrojem ohrožení jsou svahové splachy, které se mohou koncentrovat mimo vodní toky a zaplavovat lokality mimo vodní tok. V případě intenzivních přívalových dešťů je zastavěné území kvůli svažitosti taktéž ohroženo.

Rychlé odkazy:        Vodní díla       Bleskové povodně       Místa omezující odtok