Obec Hrobce se nachází v okrese Litoměřice v Ústeckém kraji asi 6,2 km severně od Roudnice nad Labem. V obci, včetně místní části Rohatce, žije cca 684 obyvatel. Na svém území má obec jeden tok, který významným způsobem ovlivňuje povodňové ohrožení, a to je tok řeky Labe. Obec Hrobce je při vyšších průtocích zaplavována od řeky, a to už od Q5. Na území obce se nacházejí také vodní linie, které mají za následek při výrazných dešťových srážkách zaplavování komunikací a tvoření lagun před propustky.