Na katastrálním území obce se nenachází vodní plochy, které by mohly představovat potenciál pro ovlivnění povodňové situace, krajně riziko z pohledu zvláštní povodně. Nicméně je zde vodní plocha, která by v kombinaci se splachy z polí (pokud bude naplněna) mohla zkomplikovat povodňovou situaci. Pod touto plochou začíná vodní linie. Jedná se o nádrž v části Rohatce, která je vedena jako vodní plocha v katastru nemovitostí.

Žádná vodní díla.

Vodní díla v systému POVIS