Křižanovice jsou obec v okrese Vyškov v Jihomoravském kraji, ORP Bučovice. Křižanovice leží mezi městy Slavkov u Brna a Bučovice, obcí vede železniční trať Brno – Veselí n. Moravou. Obec leží v nadmořské výšce 227 metrů nad mořem., katastr měří asi 470 ha, les obec nemá. Území bylo osídleno už ve starší době kamenné, tj. před 45 – 25 tisíci lety, což dokládají archeologické nálezy. Ke dni 1. 1. 4 zde žilo 754 obyvatel.

Obcí protéká řeka Litava. Do Křižanovic přitéká z Bučovic, proteče jejich zastavěnou částí a pokračuje do obce Hodějice. Litava (dříve Cézava) je významný levostranný přítok Svratky. Její délka je 58,3 km, povodí zabírá 789,8 km². Jihozápadní částí obce Křižanovice protéká ještě Křižanovický potok. Ten pramení v lesích za sousední obcí Rašovice. Na východní části katastrálního území obce svým krátkým úsekem kopíruje hranici ještě potok Maferský,který se posléze vlévá do Litavy v Křižanovicích.

Na katastrálním území obce se nachází několik malých vodních děl. Tato vodní díla jsou možným ohrožením obce zvláštní povodní.

Pro účely povodňového plánu bylo využito mapových podkladů ze serverů Vodohospodářský portál a Mapy. cz.