Schválení povodňového plánu

Osoba Funkce Datum
Jedlička Ladislav starosta -

Souhlasné stanovisko správce toku

Správce toku Jednací číslo Datum vydání
Lesy ČR, s. p. LCR957/000951/2015 02.06.2015
Povodí Moravy, s.p. PM026170/2015-219/Ro 09.06.2015

Nadřízený povodňový orgán

Obec s rozšířenou působností Prostějov (ORP)

Odsouhlasil za nadřízený povodňový orgán

Osoba Funkce Datum
Ing. Hana Holinková vedoucí oddělení životního prostředí 19.06.2015