V posledních letech jsou v obci čím dál častější bleskové povodně vyvolané přívalovými dešti. Obec je situována ve svažitém terénu a povodně zde jsou skutečně s bleskovým nástupem – v roce 2008 byla srážkou zasažena severovýchodní část území a splachy zasáhly zastavěné území Laškova a lokalitu Dolní mlýn.

Poslední bleskové povodně postihly obec v roce 2010, kdy se srážky koncentrovali na jihu a jihozápadě území – tehdy došlo k zaplavení několika objektů a komunikací v lokalitě Kandia a Dvorek.