Obec Laškov se nachází v  okrese Prostějov, nyní ORP Prostějov, kraj Olomoucký. Součástí obce jsou ještě Dvorek, Kandia a Krakovec. Výměra katastrálního území činí 12,86 km². K 1. 1. 2014 žilo ve všech částech Laškova 580 obyvatel.

Laškov je vesnice 8,5 km vzdálená východně od bývalého okresního soudního města Konice a 17 km severozápadně od nynějšího okresního města Prostějov kam patří od roku 1960. Nejnižší nadmořská výška činí 275 m n.m. a nejvyšší 335 m n.m..

Dvorek je osada ležící mezi Laškovem a Přemyslovicemi, 7 Km na východ od Konice v nadmořské výšce 320m. Původem panský dvůr, v němž mělo laškovské panství ovčírnu. Původně se zde roku 1780 usadilo dvanáct rodin německé národnosti od Lanškrouna. Z tohoto důvodu je také uváděn název Feldhof (polní dvůr). Od roku 1872 má už české pojmenování Dvorek.

Ke Dvorku patří neodmyslitelně samota Potoky, která leží na soutoku Přemyslovského a Slavíkovského potoka. Roku 1900 bylo na Dvorku 38 domů a 185 obyvatel.

Kandia byla založena kolem roku 1700 laškovským panstvím, které kolonizovalo kraj přistěhovalci. Leží jeden kilometr na jihozápad od Laškova v nadmořské výšce 298 metrů. V roce 1900 měla Kandia 43 domů a 237 obyvatel.

Další součástí obce Laškov je vesnice Krakovec. Nachází se asi 2 km na sever od Laškova. V roce 2009 zde bylo evidováno 67 adres. V roce 2001 zde trvale žilo 110 obyvatel.

Obcí protéká (Lucký) Šumický potok. Pramení v obci Luká, pokračuje přes Bohuslavice, proteče Laškovem a stáčí se k jihovýchodu a vlévá se v Těšeticích do toku Blata. Na k.ú. Laškov se do Šumického potoka vlévá několik pravostranných přítoků. Jedná se o Pilavku, pravostranný přítok Šumice v km 12,75, dále je to Přemyslovický potok a pár drobných vodotečí.

Na katastrálním území obce se nachází několik malých vodních děl. Tato vodní díla jsou možným ohrožením obce zvláštní povodní.

Pro účely povodňového plánu bylo využito mapových podkladů ze serverů Vodohospodářský portál a Mapy. cz.