Obec Ledce spadá do bývalého okresu, nyní ORP Hradec Králové v Královehradeckém kraji. Leží cca 15 km východně od města Hradec Králové a cca 4 km severovýchodně od města Třebechovice pod Orebem, v průměrné nadmořské výšce 248 m. Obec je tvořena třemi místními částmi – Ledce, Klášter nad Dědinou a Újezdec. Katastrální území obce Ledce má výměru 8,34 km2, přidružená vesnice Klášter nad Dědinou 1,91 km2 a celkem zde žije cca 355 obyvatel.

Územím obce Ledce protéká Dědina neboli Zlatý potok. Pramení jako horská bystřina pod Sedloňovským vrchem v Orlických horách a ústí pod názvem Dědina do Spojené Orlice v Třebechovicích pod Orebem. Celková délka toku činí 58,4 km a plocha povodí 333,2 km². Největším přítokem na k. ú. Ledce je Chropotínský potok.

Zlatý potok pramení v Orlických horách v lesních mokřinách na západním temeni Sedloňovského vrchu. Jeho zdrojnicemi jsou Sedloňovský a Polomský potok, které se spojují ve výšce 700 m n. m. pod horou Vrchmezí. Zlatý potok dále protéká Sedloňovem, Kounovem, Kamenicí (část obce Dobré), Masty (část obce Bílý Újezd) a poté Podbřezím směrem k Cháborům (část Podbřezí). U podcháborského splavu se vidlí na severní větev, která sleduje původní řečiště směrem k Dobrušce, a na jižní větev, což je umělé koryto vyhloubené k napájení rybníků a zavlažování, které směřuje k Podchlumí (část Semechnic). Jižní větev před Opočnem napájí Semechnický rybník a rybník Broumar, protéká zámeckým parkem a míří k Českému Meziříčí. Před ním se severní i jižní větev opět spojují a Českým Meziříčím už potok teče pod názvem Dědina. Ta teče dále přes obec Ledce a její částí Klášter nad Dědinou, poté vesnicí Polánky nad Dědinou (část Třebechovic) a v Třebechovicích zprava ústí do Orlice.

Na toku Dědiny a jejích přítocích se nachází na území obce Ledce přinejmenším 4 vodní díla (rybníky a jiné). Tyto toky a vodní díla tvoří hlavní vodní zdroje ohrožující obec Ledce povodní.