V obci Ledce se povodně vyskytují převážně v letních měsících, při zvýšené srážkové činnosti. V minulosti obec Ledce několikrát postihly povodně, a to menší i ty destruktivní s velkými škodami na majetku a zdraví obyvatel. Největší povodně postihly obec Ledce 24. 7. 1998, kdy zde bylo vyplaveno velké množství domů. Při této povodni byla dosažena prozatím nejvyšší hladina povodňové vlny.