Obec Olšany u Prostějova leží přibližně v půli cesty mezi Prostějovem a Olomoucí, cca 8 km severně od města Prostějov a 8 km jižně od města Olomouc. Nachází se na pravém břehu řeky Blata, v bývalém okrese, nyní ORP Prostějov v Olomouckém kraji. Olšany patří k typicky nížinatým obcím. Nadmořská výška se pohybuje od 219 do 222 m n. m. Obcí v její bezprostřední blízkosti prochází rychlostní komunikace R46 mezi Brnem a Olomoucí. Na katastrálním území o výměře 11,04 km2 žije cca 1685 obyvatel. Obec má dvě části - Olšany a Hablov (k. ú. Hablov 1,07 km2, počet obyvatel cca 150)

Obcí protéká po jejím východním okraji řeka Blata. Blata je pravostranný přítok řeky Moravy, který protéká okresy Olomouc, Prostějov a Přerov v Olomouckém kraji. Délka toku činí 45,3 km, plocha povodí 313,1 km² a průměrný průtok nad ústím 0,64 m3/s. Pramení poblíž obcí Bílsko a Vilémov v nadmořské výšce 423,8 m a do řeky Moravy se vlévá nedaleko Lobodic u Tovačova. Řeka Blata je velmi znečištěná řeka a k jejímu rozvodnění nedochází příliš často.

V katastrálním území obce se nenacházejí žádná vodní díla.

Pro účely povodňového plánu bylo využito mapových podkladů ze serverů Vodohospodářský portál a Mapy.cz.