V obci Olšany u Prostějova nejsou povodně nikterak výjimečnou situací. K posledním zaznamenaným povodním došlo v roce 2006, kdy vlivem dlouhotrvajících intenzivních dešťů došlo k vzedmutí hladiny toku Blaty. Ke zhoršení situace tehdy přispěly i četné splachy z polí a poškozených meliorací severně a severozápadně od obce.

K rozvodnění Blaty a zaplavení luk a polí v okolí obce došlo také v červenci 1997. V roce 1996 v březnu došlo vlivem tání sněhové pokrývky doprovázené srážkami k zaplavení některých částí katastrálního území obce.

Je třeba ještě zmínit, že vlivem nešetrného hospodaření firmy Sigma Lutín došlo v minulosti ke kontaminaci spodních vod a tento problém není doposud úplně vyřešen.