Rybniště je obec ve východní části okresu Děčín, ORP Varnsdorf, v Ústeckém kraji, na severní straně Lužických hor, v jižní části Šluknovského výběžku. Obec leží v nadmořské výšce 460 metrů v sedle mezi Plešivcem a Širokým vrchem. Velká část obce leží na území Chráněné krajinné oblasti Lužické hory. Rozloha katastru obce je 12,71 km². Obec se skládá ze dvou katastrálních území, Rybniště a Chřibské Nové Vsi. Obcí prochází hlavní evropské rozvodí mezi Severním a Baltským mořem. Obec byla založena na místě rybníka kolem roku 1715. Na území obce leží rybnišťský Velký rybník a Chřibská přehrada.

Obcí protéká Lužnička, která pramení jihozápadně od Krásné Lípy. Jedná se o potok tekoucí přes Horní a Dolní Podluží do Německa, kde se v Großschönau vlévá zprava do říčky Mandavy, náležející k povodí Odry. Délka toku na českém území činí 9,5 km. Po celé své délce teče převážně východním směrem. V obci Rybniště na horním toku napájí Velký rybník, který je plochou 35,8 ha největší vodní plochou okresu Děčín. Lužnička po své cestě zastavěnou částí obce posbírá několik levostranných i pravostranných vodotečí. Pravým přítokem Lužničky je tok Matyáska, který pramení za obcí Rybniště, proteče zastavěnou částí a napájí Školní rybník, z nějž pokračuje do Velkého rybníka. Na katastrálním území obce pramení Malý Stožecký potok, pokračuje severovýchodním směrem a jeho vody končí v Lužniče v sousední obci Horní Podluží. Dále na katastrálním území obce pramení další tok s názvem Potok od Nové Chřibské. V jižní části obce Rybniště nalezneme ještě pramen Chřibské kamenice. Tok kopíruje svou krátkou částí západní hranici katastrálního území., poté se stáčí na západ a pokračuje do obce Chřibská.

Na katastrálním území obce se nachází několik malých vodních děl. Tato vodní díla jsou možným ohrožením obce zvláštní povodní.

Pro účely povodňového plánu bylo využito mapových podkladů ze serverů Vodohospodářský portál   a Mapy. cz. 1