Schválení povodňového plánu

Osoba Funkce Datum
Ing. Tomáš Čížek starosta obce -

Souhlasné stanovisko správce toku

Správce toku Jednací číslo Datum vydání
Povodí Labe, s. p. VHD/13/18059 17.07.2013

Nadřízený povodňový orgán

Obec s rozšířenou působností Lysá nad Labem (ORP)

Odsouhlasil za nadřízený povodňový orgán

Osoba Funkce Datum
Ing. Ladislav Jelínek referent odboru životního prostředí 01.10.2013