Obec Semice byla v minulosti několikrát opakovaně stižena povodněmi. A to jak těmi, které byly způsobeny přívalovými dešti, tak i velkou vodou z jarního tání.

2003 - leden Semický potok zaplavil zahrady a sklepení.

2006 - zvýšená hladina Labe, voda se rozlila do polí a zahrad.

2010 - Labe zvýšený průtok; Semický potok se vylil do zahrad a sklepení; Vodoteč pod „Hůrou" se vylila ze břehů a zaplavila pole, louky, zahrady a sklepení přilehlých nemovitostí.