Osoba, organizace, kontakt organizace Kontaktní údaje Poznámka
-
-
-
RWE
-
-
Zuzana Brandová (Úseková technička provozního střediska): Tel.: 325 538 756, 606 626 728