Seznam
Název:
Stvolínky - Bobří potok - most u domu č. p. 98
Kategorie:
C
Identifikátor:
OBC562114_01
Provozovatel:
obec Stvolínky
Akt. data na webu provoz.:
https://www.povodnovyportal.cz/admin/cidla/detail/192
Vodní tok:
10284000 - Bobří p.
Obec:
Stvolínky
Fotografie profilu:
Popis umístění:
-
Evidenční list:
Evidenční list HP kat C - Stvolínky 1
Plocha povodí:
-
Hydrologické pořadí:
-
Poloha:
Otevřít v mapovém prohlížeči
Prům. roční stav:
-
Prům. roční průtok:
-
Konstanta A:
-
Konstanta B:
-
Nejvyšší stavy:
-
N-leté průtoky (m3/s):
Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100
- - - - - - -
SPA:
I. bdělost II. pohotovost III. ohrožení
Stav (cm) 65 110 140
Poznámka:
27.9.2016 přejmenování: Stvolínky - Bobří p.
Další informace v systému POVIS

Aktuální stav

Stvolínky - hladina
SPA 1SPA 2SPA 3
65 cm110 cm140 cm