Název Obec Druh Kategorie
114030710003 Stvolínky Vodní nádrž - mapa
114030710005 Stvolínky Rybník / Malá vodní nádrž - mapa
Dolanský rybník Stvolínky Rybník / Malá vodní nádrž IV. mapa
Hrázský rybník Stvolínky Rybník / Malá vodní nádrž IV. mapa
Koňský rybník Stvolínky Vodní nádrž - mapa
Stvolinský (Bába) Stvolínky Rybník / Malá vodní nádrž IV. mapa
Vojenský rybník Stvolínky Rybník / Malá vodní nádrž - mapa
Vodní díla v systému POVIS