Povodně v minulosti ve Stvolínkách žádné velké škody nenapáchaly. V březnu 2009 byl vyhlášen třetí stupeň povodňové aktivity na Bobřím potoce. Potok byl venku z koryta, jednomu domu hrozilo, že jej zaplaví voda. Během jedné noci se ale situace uklidnila. V září 2010 vlivem přívalového deště a následným rozvodněním Bobřího potoka došlo k zapříčení naplavenin pod novým mostem a pod mostem pěší zóny vedoucí k nádraží. V lednu 2011 vystoupal Bobří potok ve Stvolínkách na třetí povodňový stupeň, poněvadž se v jedné části obce jinak mírný potok rozlil do několika desítek metrů a zaplavil silnici. Dne 24. 2. 2012 stoupla hladina Bobřího potoka. Došlo k naplavení větví a ledových ker, které byly odstraněny jednotkou SDH.