Seznam
Název:
Stvolníky - Bobří p. most u domu č. p. 68
Kategorie:
C
Identifikátor:
OBC562114_02
Provozovatel:
obec Stvolínky
Akt. data na webu provoz.:
-
Vodní tok:
10284000 - Bobří p.
Obec:
Stvolínky
Fotografie profilu:
Popis umístění:
-
Evidenční list:
Evidenční list HP kat C - Stvolínky 2
Plocha povodí:
-
Hydrologické pořadí:
-
Poloha:
Otevřít v mapovém prohlížeči
Prům. roční stav:
-
Prům. roční průtok:
-
Konstanta A:
-
Konstanta B:
-
Nejvyšší stavy:
-
N-leté průtoky (m3/s):
Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100
- - - - - - -
SPA:
I. bdělost II. pohotovost III. ohrožení
Stav (cm) 80 145 205
Poznámka:
27.9.2016 přejmenování: Stvolníky - Bobří p.
Další informace v systému POVIS