Funkce Osoba Kontaktní údaje Funkce na pracovišti Poznámka
Předseda Ing. Zdenka Šprtová starosta -
Místopředseda RNDr. Radka Rychlíková místostarosta zároveň i zapisovatelka
Člen Ing. Jan Bareš - -
Člen Jaroslav Florián - -
Člen František Kordiovský - -
Člen František Kundera - -
Člen Milan Mach - -
Člen František Musil - -
Člen Michal Trdý - Velitel SDH

Stanoviště: Obecní úřad Velešovice, č.p. 152, Velešovice, 683 01

Otevřít v mapovém prohlížeči
E-mail:
Telefon:
Fax:
Další informace v systému POVIS