Obec: Žatec (ORP)

Funkce Osoba Kontaktní údaje Funkce na pracovišti Poznámka
Předseda Mgr. Zdeňka Hamasová - -
Místopředseda Bc. Dis. Jan Novotný - -
Tajemník Eva Hrušková - -
Člen Ing. Jana Stroukalová - -
Člen Ing. Jana Raganová - -
Člen Ing. Bc. Petr Vajda - -
Člen Mjr. Bc. Pavel Bem - -
Člen Ing. Marie Hakalová - -
Člen Bc. Zdeněk Korf - -

Stanoviště: Náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec

Otevřít v mapovém prohlížeči

PK kraje v systému POVIS

Načítám ...

Ústřední povodňová komise

Načítám ...