Vlastní

Bitozeves - srážky za 24 hodin
Bitozeves - srážky za hodinu

Externí

Název WWW Evidenční list
Bitozeves I. http://https://www.povodnovyportal.cz/povodnovy-plan/bitozeves-116/srazkomery/83/bitozeves-srazky-za-hodinu -
Žatec (ČHMÚ) http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_srzstationdyn.php?day_offset=0&seq=2539992&x=13 -
Žatec (Povodí Ohře, s. p.) http://sap.poh.cz/portal/Srazky/cz/PC/Mereni.aspx?id=3401&oid=3 -

POVIS

Srážkoměry v systému POVIS