Obec Bitozeves leží cca 14 km severozápadně od města Louny a 12 km severovýchodně od města Žatec v nadmořské výšce 231 m. Je součástí bývalého okresu Louny, nyní ORP Žatec v Ústeckém kraji. Obec leží v údolí říčky Chomutovky nedaleko hlavní silnice z Loun do Chomutova. V obci žije cca 372 obyvatel. Katastrální území obce má výměru 20,98 km2 (2098,12 ha). Katastrální území je tvořeno:

  • zemědělskou půdou - 16,98 km2
  • lesy - 0,56 km2
  • vodními plochami - 0,11 km2
  • zastavěnými plochami - 0,25 km2
  • ostatními plochami - 3,06 km2

Obec Bitozeves má celkem 4 části:

  • Bitozeves - žije zde cca 300 obyvatel.
  • Nehasice - nachází se cca 3,5 km severozápadně od Bitozevsi. Žije zde cca 37 obyvatel. Katastrální území Nehasice má výměru 4,78 km2.
  • Tatinná - nachází se cca 2,5 km severozápadně od Bitozevsi. Žije zde cca 20 obyvatel. Katastrální území Tatinná má výměru 4,15 km2.
  • Vidovle - nachází se cca 2 km severně od Bitozevsi. Žije zde cca 21 obyvatel. Katastrální území Vidovle má výměru 3,44 km2.

Katastrálním územím obce protéká říčka Chomutovka se svými přítoky. Chomutovka je levostranným přítokem řeky Ohře. Délka toku je 50,43 km, plocha povodí měří 185,7 km2 a průměrný průtok je 1,02 m3/s. Pramení v Krušných horách zhruba 840 m n. m. nedaleko Hory Svatého Šebestiána v okrese Chomutov. Za touto Horou začíná téct k jihovýchodu. Dále 13 km dlouhým a přes 200 m hlubokým Bezručovým údolím teče dolů z Krušných hor, které opouští ve městě Chomutov. Protéká Chomutovem a dál pokračuje k jihovýchodu. Protéká také přes Údlice, Velemyšleves, Bitozeves a Postoloprty, za nimiž ústí v nadmořské výšce 181 m zleva do Ohře. Říčka Chomutovka a další přítoky tvoří hlavní toky ohrožující Bitozeves povodní.

Na katastrálním území obce se nachází několik malých vodních děl. Tato vodní díla jsou možným ohrožením obce zvláštní povodní.