Obec: Kopřivnice (ORP)

Funkce Osoba Kontaktní údaje Funkce na pracovišti Poznámka
Předseda Miroslav Kopečný Město Kopřivnice starosta Tel: 556 879 410 -
Místopředseda Mgr Dagmar Rysová Město Kopřivnice místostarosta Tel: 556 879 414 -
Místopředseda Stanislav Šimíček Město Kopřivnice místostarosta Tel: 556 879 413 -
Člen Ing. Miroslav Halatin MÚ Kopřivnice, tajemník Tel: 556 879 415 -
Člen Bc. Dušan Bartošák MÚ Kopřivnice, krizový koordinátor Tel: 556 879 458 -
Člen Ing. Hynek Rulíšek MÚ Kopřivnice, vedoucí OŽP Tel: 556 879 780 -
Člen Ing. Jiří Sopuch MÚ Kopřivnice, ved. odděl. VH Tel: 556 879 784 -
Člen Ing. Radek Harabiš MÚ Kopřivnice, ved. OI, předseda rybářského svazu Fr. p. R. -
Člen Ing. Tomáš Knězek HZS MSK, ú.o. Nový Jičín ved. odd. prevenceTel: 556 879 495 -
Člen npor. Bc. Ivan Pilát OO Policie ČR Kopřivnice Tel: 556 880 251-2 -
Člen Jan Müller Městská policie Kopřivnice velitel Tel: 556 879 719 -
Člen Ing. Josef Havrlant Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Odra, pracoviště Frýdek - Místek -
Člen Valentin Putala Povodí Odry, s.p. VHP Skotnice Tel: 556 723 606 -
Člen Ing. Martin Šenk SmVak, Ostrava a.s.,Tel: 556 779 225 -

Stanoviště: KOPŘIVNICE ŠTEFÁNIKOVA 1163/12, 742 21 KOPŘIVNICE

Otevřít v mapovém prohlížeči

PK kraje v systému POVIS

Načítám ...

Ústřední povodňová komise

Načítám ...