Obec Kateřinice se nachází v okrese Nový Jičín, ORP Kopřivnice, kraj Moravskoslezský. Leží asi 5 km severně od města Příbor. Je obcí převážně zemědělskou. Dnešní název obce - Kateřinice - existuje od roku 1872.

Obec Kateřinice je samostatná katastrální obec, vzdálena 5km severovýchodně od Příbora, rozkládá se v údolí po obou stranách potoka Trnávka vyvěrajícího z lesa Hájku pod fryčovským Sovincem. Na jižní straně je ohraničena lesem Hájkem, ze západu lesem Osičinou, ze severu lesem Lipovcem a Čaplovcem. Asi 6km od Příbora na silnici k Místku odbočuje okresní silnice vedoucí Kateřinicemi, Trnávkou do Petřvaldu. Kateřinice mají rozlohu 550 ha, žije zde 634 obyvatel v nadmořské výšce 260 m. V obci je zámek, funguje autobusové spojení, v nedalekém Mošnově se nachází letiště.

Obcí protéká potok Trnávka. Její pramen najdeme jižně za obcí. Před zastavěnou částí pobce pojme ještě pár bezjmenných vodotečí a klikatí se přes celou obec až do sousední obce Trnávka. Po své cestě posbírá ještě několik menších pravostranných a levostranných přítoků. Za obcí pokračuje dále severozápadním směrem, u Petřvaldu přijme pravostranně potok Rakovec, a poté se vlévá do Lubiny. Trnávka je ve správcovství Povodí Odry, s. p. U zámku, v jižní části obce se nachází jedno menší vodní dílo.

Na katastrálním území obce se nachází několik malých vodních děl. Tato vodní díla jsou možným ohrožením obce zvláštní povodní.

Pro účely povodňového plánu bylo využito mapových podkladů ze serverů Vodohospodářský portál a Mapy. cz.