Obec Kateřinice zasáhla povodeň v nedávné době několikrát za sebou. V roce 2010 bylo zaplaveno dětské hřiště, voda zaplavila komunikaci, pronikla do zahrad a musela být odčerpávána i ze sklepů rodinných domků jednotkou hasičského sboru.

V srpnu 2011 povodeň řádila znovu, noční řádění vody po sebě zanechalo stejné následky jako při povodni 2010. Nánosy bláta na dětském hřišti, podemleté zpěvnění břehu potoka, propadlý chodník, poničené cesty. Po povodni bylo koryto potoka zaneseno větvemi a dalšími nečistotami.

Zatím poslední povodní v pořadí byla červnová povodeň z roku 2013. Zaplavena byla místní komunikace, louky a zahrady.