Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

První významné kritické místo je v obci Klíčov a to je Klíčovský jez a s tím spojený náhon ke zdejším nemovitostem. Most v Klíčově je dostatečný a kapacitní, nicméně v jeho okolí dochází k rozlivu k příslušným nemovitostem. Druhé kritické místo je propustek Sedlišského potoku u nemovitosti č. p. 18 kde kapacita je taktéž dostatečná, nicméně vzhledem k nízké hladině koryta bude docházet k rozlivům při vydatnějších dešťových srážkách. Třetím významným kritickým místem je oblast Hamerského potoka a soutoku Mže, kde v případě zvýšených průtoku v letních obdobích jsou uzavřeny přístupové komunikace k nemovitostem v okolí Ústí sloužící pro rekreaci či táboření.