Vlastní

Kočov - Srážkoměr - srážky za 24 hodin
Kočov - Srážkoměr - srážky za hodinu

Externí

Název WWW Evidenční list
Srážkoměr Kočov http://www.vop-povodnovyportal.cz/povodnovy-plan/kocov-503/srazkomery/489/kocov-srazkomer-srazky-za-hodinu -
Tachov http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_srzstationdyn.php?day_offset=0&tday_offset=0&seq=307483 -

POVIS

Srážkoměry v systému POVIS