V historických pramenech můžeme najít zmínku o povodni z roku 1984.

Záznamy o další povodni jsou datovány rokem 2003, kdy došlo k zaplavení zahrad, domů a sklepů.

(viz foto)

 

Povodeň v roce 2006 Kočov, část Ústí.

(viz foto)

V lednu 2011 byl v Kočově na řece Mži vyhlášen třetí stupeň povodňové aktivity. Byla zaplavena louka pod mostem u komunikace I/21. Voda ohrozila domy nedaleko koryta. Jezero se vytvořilo i na polnostech mezi Borem a Čečkovicemi.