Obec Kočov se nachází v okrese Tachov, kraj Plzeňský, ORP Tachov. Obec čítá cca 200 obyvatel a katastrální výměra obce činí 11,46 km2. Obec se skládá z částí Kočov, Janov, Klíčov, Ústí a její katastrální území leží na spojnici komunikace č. 21 vedoucí z Plané do Boru.

Řeka Mže protíná katastrální území obce od západu k východu. Do Kočova přitéká z Lomu u Tachova. Mže je významná řeka v západních Čechách, zdrojový tok Berounky. Délka toku je 106,5 km. Plocha povodí měří 1828,6 km². Do Kočova přitéká z Lomu u Tachova. V části Ústí najdeme Hamerský potok, který je levostranným přítokem Mže. Mže pokračuje k východu směrem do obce Planá. Pod zastavenou části se do Mže vlévá Sedlišťský potok.

Na katastrálním území obce se nachází několik vodních děl. Tato vodní díla jsou možným zdrojem ohrožení obce zvláštní povodní.

Pro účely povodňového plánu bylo využito mapových podkladů ze serverů Vodohospodářský portál a Mapy. cz.