Seznam
Název:
Mikulášovice - most u č. p. 318
Kategorie:
C
Identifikátor:
RU-06
Provozovatel:
SESO / obec Mikulášovice
Akt. data na webu provoz.:
http://dvt-info.cz/web_seso/dvtsite_public/SiteChartTable.aspx?site=RU-06
Vodní tok:
10101858 - Mikulášovický potok
Obec:
Mikulášovice
Fotografie profilu:
Popis umístění:
-
Evidenční list:
Evidenční list HP kat C - Mikulášovice
Plocha povodí:
-
Hydrologické pořadí:
-
Poloha:
Otevřít v mapovém prohlížeči
Prům. roční stav:
-
Prům. roční průtok:
-
Konstanta A:
-
Konstanta B:
-
Nejvyšší stavy:
-
N-leté průtoky (m3/s):
Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100
- - - - - - -
SPA:
I. bdělost II. pohotovost III. ohrožení
Stav (cm) 50 65 80
Poznámka:
Hlásný profil je spravován Severočeským sdružením obcí a městem Mikulášovice.