Město Mikulášovice se nachází v bývalém okresu Děčín, nyní ORP Rumburk v Ústeckém kraji zhruba 12 km západně od města Rumburk. Obec leží v jihozápadní části Šluknovského výběžku, v oblasti hraničící s Labskými pískovci a Českosaským Švýcarskem. Katastrální území o rozloze 25,85 km2 má průměrnou nadmořskou výšku 414 metrů a na jihozápadě hraničí s Německým územím. Trvale zde žije cca 2 300 obyvatel ve čtyřech místních částech: Mikulášovice, Mikulášovičky, Salmov a Tomášov.

  • Mikulášovičky - malá vesnice nacházející se asi 1 km severovýchodně od Mikulášovic. Trvale zde žije cca 60 obyvatel. Mikulášovičky leží v katastrálním území Mikulášovice o výměře 25,85 km².
  • Salmov - malá vesnice nacházející se asi 2,5 km východně od Mikulášovic. Trvale zde žije cca 10 obyvatel. Salmov leží v katastrálním území Mikulášovice o výměře 25,85 km².
  • Tomášov - malá vesnice nacházející se asi 2,5 km jihozápadně od Mikulášovic. Trvale zde žije cca 5 obyvatel. Tomášov leží v katastrálním území Mikulášovice o výměře 25,85 km².

Hlavním tokem na katastrálním území Mikulášovic je Mikulášovický potok se svými četnými přítoky. Pramení nedaleko obce východním směrem a protíná prakticky celé zastavěné území obce. Na svém toku posbírá četné drobné zpravidla bezejmenné přítoky. Od Mikulášoviček tok pokračuje severním až severozápadním směrem do obce Vilémov, kde se vlévá do Vilémovského potoka.

Na území Salmova se nachází drobná bezejmenná vodoteč, která se také vlévá také do Vilémovského potoka.

Na katastrálním území Mikulášovic se nachází další vodoteče, které většinou tvoří přítoky Vilémovského nebo Mikulášovského potoka.

Na katastrálním území města se nachází několik drobných vodních děl, které mají spíše přírodní charakter a jsou tedy možným ohrožením města a jeho částí zvláštní povodní.

Mikulášovický potok se svými přítoky a vodními díly tvoří pro město hlavní zdroje ohrožení.

Pro účely povodňového plánu bylo využito mapových podkladů ze serverů http://voda.gov.cz/portal/ a http://www.mapy.cz.