Schválení povodňového plánu

Osoba Funkce Datum
Bc. Aleš Jandus Starostka města -

Souhlasné stanovisko správce toku

Správce toku Jednací číslo Datum vydání
Lesy ČR, s. p. \ Správa toků - oblast povodí Ohře, Teplice LCR956/002778/2013 07.10.2013
Povodí Ohře, s. p. \ Závod Terezín 301100-4288/2013 18.10.2013

Nadřízený povodňový orgán

Obec s rozšířenou působností Rumburk (ORP)

Odsouhlasil za nadřízený povodňový orgán

Osoba Funkce Datum
Ing. Jiří Latislav vedoucí odboru životního prostředí MÚ Rumburk 27.05.2014