Hlásný profil je místo na vodním toku sloužící ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se podle významu rozdělují do tří kategorií:

 • Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí.
 • Doplňkové hlásné profily - kategorie B – jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.
 • Pomocné hlásné profily – kategorie C – jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí.Metodický pokyn Odboru ochrany vod ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby, č. 15.

Hlásné profily v povodňovém plánu

Název Kat. Provozovatel SPA
Rohoznice B Povodí Labe, s. p.
 • 1. 80 cm
 • 2. 100 cm
 • 3. 130 cm
Nechanice - tok Bystřice silniční most C město Nechanice
 • 1. 126 cm
 • 2. 156 cm
 • 3. 186 cm
Nechanice - Mlýnský p. Komárov silniční most C město Nechanice
 • 1. 115 cm
 • 2. 145 cm
 • 3. 175 cm
Nechanice - Bystřice - Lubno C město Nechanice
 • 1. 70 cm
 • 2. 100 cm
 • 3. 140 cm
Hlásné profily v systému POVIS