Město Nechanice se nachází uprostřed spojnice mezi městem Nový Bydžov a krajským městem Hradec Králové. Toto město je kromě vlastních Nechanic složeno ze sedmi dalších vsí a osad – Komárov, Lubno, Nerošov, Sobětuš, Staré Nechanice, Suchá, Tůně. V roce 2012 bylo v Nechanicích k trvalému pobytu přihlášeno 2 269 obyvatel. Nachází se v nadmořské výšce 239 m n. m., výměra katastrálního území činí 28,02 km2.

Ze sousední obce Stračov na katastrální území Nechanic přitéká Bašnický potok. Teče směrem od severu k jihu, za vsí Tůně se z pravé strany vlévá do Bystřice. Řeka Bystřice pramení u Vidonic zhruba 10 kilometrů východně od Nové Paky v nadmořské výšce 481,4 m. Nechanicemi protéká jihozápadním směrem kolem vsí Lubno a Komárov a obtéká zastavěnou část města Nechanic. Pokračuje do sousední obce Kunčice. Staronechanický potok pramení za vsí Staré Nechanice, proteče její zastavěnou částí a pak se vlévá z pravé strany do Bystřice v sousední obci Kunčice. Katastrálním územím Nechanic dále protéká Mlýnský potok, jedná se o uměle vybudovaný vodní tok, jehož pramen najdeme za Komárovem a vlévá se do Bystřice z pravé strany.

Na katastrálním území obce se nachází několik malých vodních děl. Tato vodní díla jsou možným ohrožením obce zvláštní povodní.

Pro účely povodňového plánu bylo využito mapových podkladů ze serverů Vodohospodářský portál   a Mapy. cz. 18