Přirozené povodně hrozí na katastrálním území obce Nechanice zejména od zdrojových toků Bystřice, Bašnický potok, Mlýnský p. a vodoteč v části Staré Nechanice. Vybřežení toků v několika lokalitách může ohrožovat komunikace, zasahovat na soukromé pozemky a působit komplikace na místech, kde hrozí omezení průtočnosti.

Dalším zdrojem ohrožení mohou být bleskové povodně způsobené intenzivními srážkami a provázené svahovými splachy. Voda se v tomto případě mimo vodní tok koncentruje a nemůže plynule odtékat nebo proudí plynule po odtokových trasách.

V části Staré Nechanice se nacházejí také dvě vodní díla, jež mohou být zdrojem zvláštní povodně.

Rychlé odkazy:        Záplavové území              Vodní plochy a nádrže           Místa omezující odtok          Bleskové povodně

                                  Historické zkušenosti s povodněmi